ΝΕΑ

Ποια είναι η Σπουδαιότητα ενός Λεπτομερούς Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών;

Δέσμευση
Τεχνικές Προδιαγραφές
Yagos Stokas
18 Σεπ 2018
Share it!
Stokas-Construction-Villa-for-sale-Greece-Porto-Heli
Εικόνα: Two-storey Minimalist Residences in Porto Heli

Αγοράζοντας μία καινούργια τηλεόραση, παραλαμβάνουμε ένα χοντρό βιβλίο με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. Έχω δει παρ’ όλα αυτά, τεύχη τεχνικών προδιαγραφών κατοικιών, μικρότερα από αυτό μιας ηλεκτρικής συσκευής. Και αυτό είναι η αρχή μίας εγγυημένα προβληματικής συνεργασίας.

Ένα πλήρες και λεπτομερές τεύχος, εξασφαλίζει:

 • Αποφυγή λαθών εκτίμησης και υπέρβαση του κόστους,
 • Αποφυγή παρερμηνειών,
 • Ομαλή εξέλιξη εργασιών,
 • Έγκαιρη περάτωση,
 • Ικανότητα σωστής επίβλεψης του έργου,
 • Παράδοση κατοικίας ακριβώς όπως την φανταστήκατε και πληρώσατε γι’ αυτή.

Το Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών είναι το σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει πληρούν  τα υλικά και ο σχεδιασμός, ενώ πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα παρακάτω:

 • Υποχρεώσεις Αναδόχου,
 • Προδιαγραφές και πρότυπα,
 • Περιορισμοί και Κανονισμούς,
 • Πλάνο Υλικών και εγκατεστημένου εξοπλισμού,
 • Μεθοδολογία για κάθε στάδιο της κατασκευής,

Ελλιπείς τεχνικές προδιαγραφές δεν δείχνουν ούτε επαγγελματισμό ούτε εμπειρία και θα πρέπει να βάλουν σε σκέψη τον οποιονδήποτε. Αν αυτή είναι η περίπτωση σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσετε εκ νέου την τελική σας απόφαση.

Love it!
2
Σχετικά νέα
Parking Design Dimensions Regulations
Χώροι Στάθμευσης
Απαιτήσεις Σχεδιασμού
Yagos Stokas
Κριτήρια Σχεδιασμού Χώρων Στάθμευσης
22/06/2023

Σχεδιάζοντας πάρκγινκ ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο

Elevator requirements
Ανελκυστήρας: Προδιαγραφές Σχεδιασμού
Τι να προσέξετε
Yagos Stokas
Προδιαγραφές Σχεδιασμού Ανελκυστήρα
30/12/2021

Ποιες είναι οι προδιαγραφές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των Ανελκυστήρων

Τι είναι η Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής
Τι είναι;
Yagos Stokas
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματά της
5/02/2021

Η μελέτη εφαρμογής είναι ο οδηγός κατασκευής ενός έργου αξιόπιστου και αισθητικά άρτιου.

Κατασκευαστικό Κόστος
Κόστος Κατασκευής
7 Βασικοί Παράγοντες
Yagos Stokas
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος κατασκευής;
1/02/2021

Πως επηρεάζεται το τελικό κόστος κατασκευής μιας κατοικίας;