Αγοράζοντας μία καινούργια τηλεόραση, παραλαμβάνουμε ένα χοντρό βιβλίο με λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές. Έχω δει παρ’ όλα αυτά, τεύχη τεχνικών προδιαγραφών κατοικιών, μικρότερα από αυτό μιας ηλεκτρικής συσκευής. Και αυτό είναι η αρχή μίας εγγυημένα προβληματικής συνεργασίας.

Ένα πλήρες και λεπτομερές τεύχος, εξασφαλίζει:

 • Αποφυγή λαθών εκτίμησης και υπέρβαση του κόστους,
 • Αποφυγή παρερμηνειών,
 • Ομαλή εξέλιξη εργασιών,
 • Έγκαιρη περάτωση,
 • Ικανότητα σωστής επίβλεψης του έργου,
 • Παράδοση κατοικίας ακριβώς όπως την φανταστήκατε και πληρώσατε γι’ αυτή.

Το Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών είναι το σύνολο των απαιτήσεων τις οποίες πρέπει πληρούν  τα υλικά και ο σχεδιασμός, ενώ πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά τα παρακάτω:

 • Υποχρεώσεις Αναδόχου,
 • Προδιαγραφές και πρότυπα,
 • Περιορισμοί και Κανονισμούς,
 • Πλάνο Υλικών και εγκατεστημένου εξοπλισμού,
 • Μεθοδολογία για κάθε στάδιο της κατασκευής,

Ελλιπείς τεχνικές προδιαγραφές δεν δείχνουν ούτε επαγγελματισμό ούτε εμπειρία και θα πρέπει να βάλουν σε σκέψη τον οποιονδήποτε. Αν αυτή είναι η περίπτωση σας, θα πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσετε εκ νέου την τελική σας απόφαση.

Γιάγκος Στόκας