ΒΡΑΒΕΙΑ
& ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης κάθε σχεδιαστικού, αρχιτεκτονικού ή κατασκευαστικού project, νιώθουμε την ευθύνη για την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι προσωπική μας υπόθεση. Και αυτή είναι η πραγματική αναγνώριση για την ομάδα της Stokas Inc., μέσα από το πάθος, τις αξίες και τη κοινή μας φιλοσοφία. Πολλές φορές αυτή η αναγνώριση συμπληρώνεται και από τη βράβευση ή τον έπαινο της δημοσίευσης, και αυτό είναι κάτι που χαιρόμαστε να το μοιραστούμε μαζί σας.
01. Βραβεία
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Quality dossier, Warranties, Documentation, Aftersales / Customer Services Award
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Constructor of the Year
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Best Single-Family House / Villa / 180 sq.m and over Award
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
2021 HOME BUILDER AWARDS
Residential Construction Project of the Year in Greece
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Best Apartment Renovation 50 sq.m until 130 sq.m Award
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Best Interior Design Single-Family House / Villa / Apartments Award
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Best Single-Family Rental Luxury Villa 180 sq.m. and over Award
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
RESIDENTIAL DEVELOPMENT AWARDS 2020
Best Kitchen Design Award
INTERIORS AWARDS 2020
INTERIORS AWARDS 2020
Best Interior Design Single-Family House / Villa / Apartments Award
02. Publications
VACATION VILLAS & CITY HOMES, BEST OF HOUSES
VACATION VILLAS & CITY HOMES, BEST OF HOUSES
ΎΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ, BEST OF HOUSES
ΎΛΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ, BEST OF HOUSES
EK ARCHITECTURE PLUS DESIGN
EK ARCHITECTURE PLUS DESIGN
NATIONAL HERALD
NATIONAL HERALD
ARCHITECT MAGAZINE
ARCHITECT MAGAZINE
Η ολοκλήρωση του έργου σας, συνοδεύεται
από την παράδοση του φακέλου ποιότητας QUBI
QUBI
Quality & Utility Building Information
Τί είναι το QUBI; Δεν είναι απλώς το ακρώνυμο των Ποιοτικών και Χρηστικών Πληροφοριών Κτηρίου στην αγγλική.

Είναι ένας «κύβος» -όπως άλλωστε το όνομά του συνηχεί με το αντίστοιχο λατινικό λήμμα- ο οποίος εσωκλείει όλα τα στοιχεία της μοναδικής ταυτότητα κάθε κατασκευαστικού έργου μας, περιλαμβάνοντας όλες τις παραμέτρους, αλλά και τις σχετικές πληροφορίες με την ποιότητα, τη λειτουργία και τις ιδιότητες κάθε κτηρίου.
COMMITMENT