ΝΕΑ

Κριτήρια Σχεδιασμού Χώρων Στάθμευσης

Χώροι Στάθμευσης
Απαιτήσεις Σχεδιασμού
Yagos Stokas
22 Ιούν 2023
Share it!
Parking Design Dimensions Regulations
Εικόνα: Parking Design Dimensions Regulations

Βάσει του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Μέρος 111, Κεφ. Δ, Άρθρο 321) επιβάλλεται η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης σε κάθε νεοαναγειρόμενη οικοδομή στα όρια όλων των μεγάλων πόλεων. Ως χώρος στάθμευσης ορίζεται κάθε χώρος που πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές και μπορεί να είναι υπόγειος, στεγασμένος υπέργειος (pilotis) ή μη στεγασμένος υπαίθριος. Θέσεις στην pilotis ή στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιοκτησίας αλλά μόνο αποκλειστικής χρήσης.

Για τους χώρους στάθμευσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος διαδρόμου πρόσβασης 2,25μ. και ελεύθερο ύψος διαδρόμου ή/και θέσεως -εφόσον στεγάζονται- 2,20μ και 1,90μ. από τελική στάθμη μέχρι οποιοδήποτε προεξοχή στοιχείου από την οροφή. Για την πρόσβαση στις υπόγειες θέσεις στάθμευσης επιτρέπεται η επιπλέον επέκταση του χώρου εισόδου, με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει τα 30,0 τ.μ. Σε κάθε περίπτωση το άθροισμα ανοιγμάτων εισόδου-εξόδου των οχημάτων οφείλει να είναι μικρότερο ή ίσο με το 1/2 του μήκος του προσώπου του οικοπέδου. (ΦΕΚ 76 Α’/004, ΠΔ 111/2002, Άρθρο 10, παρ. 2)

Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των θέσεων στάθμευσης;

Ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και την επιφάνεια δόμησης αυτού υπολογίζονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης. Για κατοικίες επιλέγεται ο μεγαλύτερος αριθμός εκ των δύο περιορισμών:
μία (1) θέση/100τ.μ. επιφάνειας δόμησης κτιρίου
μία (1) θέση ανά ιδιοκτησία (διαμέρισμα ή κατοικία)
Ενώ παλαιότερα λαμβάνονταν υπόψιν τα τετραγωνικά των κοινόχρηστων χώρων, πλέον δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό.

Υπάρχουν περιπτώσεις που κατά το σχεδιασμό επιλέγεται από τους ιδιοκτήτες να συμπεριλάβουν περισσότερες θέσεις στάθμευσης από τις απαιτούμενες για εκμετάλλευση. Όταν οι είσοδοι-έξοδοι οχημάτων, όμως, βρίσκονται επί πεζοδρόμου ή παιδότοπου, ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης δε μπορεί να είναι μεγαλύτερος του απαιτούμενου για την εξυπηρέτηση του κτιρίου εάν έχει πρόσωπο σε αυτόν. (ΦΕΚ 76 Α’/004, ΠΔ 111/2002, Άρθρο 5)

Ποιες είναι οι διαστάσεις σχεδιασμού;

Είτε αυτές πρόκειται για υπόγειες είτε υπαίθριες στεγασμένες ή μη, οι ελάχιστες διαστάσεις των θέσεων στάθμευσης εξαρτώνται από:

  • τη γωνία στάθμευσης
  • το πλάτος δρόμου κίνησης
Περίπτωση 1η: Στάθμευση υπό γωνία 0

Στάθμευση οχήματος το ένα πίσω από το άλλο. Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε αυτή την περίπτωση:

  1. Θέση στάθμευσης = 2.50 μ x 5.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 3.00 μ
  2. Θέση στάθμευσης = 2.00 μ x 5.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 3.50 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Περίπτωση 2η: Στάθμευση υπό γωνία 90

Στάθμευση οχήματος το ένα δίπλα στο άλλο.Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε αυτή την περίπτωση:

  1. Θέση στάθμευσης = 2.25 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 5.40 μ
  2. Θέση στάθμευσης = 2.70 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 4.50 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Περίπτωση 3η: Στάθμευση υπό γωνία 45

Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε αυτή την περίπτωση:

  1. Θέση στάθμευσης = 2.25 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 3.00 μ
  2. Θέση στάθμευσης = 2.50 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 2.75 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Περίπτωση 4η: Στάθμευση υπό γωνία 60

Υπάρχουν δύο δυνατότητες σε αυτή την περίπτωση:

  1. Θέση στάθμευσης = 2.25 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 3.75 μ
  2. Θέση στάθμευσης = 2.50 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 3.50 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Περίπτωση 5η: Στάθμευση υπό γωνία 30

Θέση στάθμευσης = 2.25 μ x 4.50 μ  / πλάτος διαδρόμου = 2.50 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Περίπτωση 6η: Κλειστή θέση στάθμευσης

Καθαρές διαστάσεις χώρου = 2.60 μ x 5.00 μ  / πλάτος ανοίγματος = 2.25 μ

Dimension parking spaces Διαστάσεις χωρων στάθμευσης

Οι ανωτέρω διαστάσεις καλύπτουν τις περισσότερες περιπτώσεις οχημάτων (το μήκος τους δεν ξεπερνά τα 4,80 μ.). Και πάντως προτείνουμε ανεπιφύλακτα κατά το σχεδιασμό τους, να συζητήσετε με τον Μηχανικό σας για τις ανάγκες. Πάντα φροντίζουμε να έχουμε όσο καλύτερο σχεδιασμό στους χώρους στάθμευσης ώστε να έχουμε τους λιγότερους και ασφαλέστερους ελιγμούς.

Αν βρήκατε αυτό το ποστ χρήσιμο, αν έχετε την καλοσύνη αξιολογήσετε θετικά στο Google rating. Ενισχύετε την προσπάθειά μας να μοιραζόμαστε περισσότερα τεχνικά στοιχεία μαζί σας.

 

Καλή συνέχεια!

 

Love it!
3
Σχετικά νέα
Elevator requirements
Ανελκυστήρας: Προδιαγραφές Σχεδιασμού
Τι να προσέξετε
Yagos Stokas
Προδιαγραφές Σχεδιασμού Ανελκυστήρα
30/12/2021

Ποιες είναι οι προδιαγραφές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των Ανελκυστήρων

Τι είναι η Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής
Τι είναι;
Yagos Stokas
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματά της
5/02/2021

Η μελέτη εφαρμογής είναι ο οδηγός κατασκευής ενός έργου αξιόπιστου και αισθητικά άρτιου.

Κατασκευαστικό Κόστος
Κόστος Κατασκευής
7 Βασικοί Παράγοντες
Yagos Stokas
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος κατασκευής;
1/02/2021

Πως επηρεάζεται το τελικό κόστος κατασκευής μιας κατοικίας;

Stokas_Residensial_Awards_2020_Gold_Silver_Construction_Architecture_Interior
Residential Awards 2020
A total of 7 awards!
Yagos Stokas
Residential Awards 2020
22/12/2020

Η Stokas Inc βραβεύτηκε στα Residential Awards 2020 με συνολικά 7 βραβεία!