ΝΕΑ

Προδιαγραφές Σχεδιασμού Ανελκυστήρα

Ανελκυστήρας: Προδιαγραφές Σχεδιασμού
Τι να προσέξετε
Yagos Stokas
30 Δεκ 2021
Share it!
 • Stay informed

  Thanks for subscribing!

 • Elevator requirements
  Εικόνα: Elevator Stokas Design & Construction

  Είστε στη φάση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού νέας κατοικίας και σας έχει προβληματίσει η διαμόρφωση του κατακόρυφου φρεατίου του ανελκυστήρα; Πότε επιβάλλεται η εγκατάστασή του; Τι ελάχιστες διαστάσεις πρέπει να έχουν θάλαμος και φρεάτιο; 

  Ο ανελκυστήρας δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο εύκολης μετάβασης από τη μία στάθμη σε άλλη αλλά εντάσσεται στα πλαίσια του «σχεδιασμός για όλους» του ΥΠΕΚΑ. Ο «σχεδιασμός για όλους» είναι ένας τρόπος σχεδίασης φιλικός προς όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης και οφείλει να γίνει κομμάτι κάθε νέου οικιστικού σχεδιασμού από κάθε Μελετητή και κάθε Κατασκευαστή. 

  Υποχρέωση Εγκατάστασης Ανελκυστήρα

  Βάσει Κτιριοδομικού Κανονισμού σχεδιασμού νέων κτιρίων διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

  1. Σε πάσης φύσεως κτίρια που διατάσσονται σε τέσσερις τουλάχιστον στάθμες ή όταν η τελευταία εξυπηρετούμενη από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο στάθμη ορόφου απέχει τουλάχιστον εννιά (9) μέτρα από τη στάθμη της κύριας εισόδου (παρ.1, Άρθρου 26), υπάρχει υποχρέωση αυτόνομης και ασφαλούς, οριζόντιας και κατακόρυφης προσπέλασης ΑμεΑ/εμποδιζόμενων ατόμων, σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους, όπου υπάρχουν υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά (πχ. πέργκολες, υπαίθρια καθιστικά, πισίνα, κλπ), που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
  2. Στα νέα κτίρια κατοικίας (μονοκατοικίες ισόγειες ή πολυώροφες) που το δάπεδο ορόφου ή τμήμα ορόφου έχει διαφορά στάθμης μικρότερη από εννιά (9) μέτρα από την οριστική επιφάνεια του περιβάλλοντος εδάφους, στη θέση από την οποία γίνεται προσπέλαση στον όροφο, δεν υπάρχει υποχρέωση εγκατάστασης ανελκυστήρα (Άρθρο 29 – Αποφ. 3046/89 ΦΕΚ 59∆ ́/89)

  Διευκρινίζεται, όμως, ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει απαίτηση εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για πιθανή μελλοντική εύκολη μετατρεψιμότητα των κατοικιών, σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών ΑμεΑ/ εμποδιζόμενων ατόμων. Η πρόβλεψη αυτή περιγράφεται στη Τεχνική Έκθεση της Μελέτης Προσβασιμότητας.

  Ανεξάρτητα με τον παραπάνω διαχωρισμό το Γραφείο Μελετών για άτομα με Αναπηρίες του Υπ. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων παροτρύνει εφόσον υπάρχουν άνω του ενός όροφοι σε μία οικοδομή να εγκαθίστανται ανελκυστήρες στα πλαίσια του Καθολικού Σχεδιασμού.

  Καθολικός Σχεδιασμός

  Στα πλαίσια του «Καθολικού σχεδιασμού» ή «Σχεδιασμός για όλους» του ΥΠΕΚΑ παρέχεται πρόσβαση σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους μέσω ανεμπόδιστης οριζόντιας και κατακόρυφης κίνησης, δίνοντας σε κάθε άτομο το θεμελιώδες δικαίωμα της ελευθερίας επιλογών χρήσης με ασφάλεια και άνεση υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών σε κάθε στιγμή της ζωής του.

  Τμήμα των κατακόρυφων κινήσεων είναι η οντότητα του κλιμακοστάσιου, η οποία περιλαμβάνει την κλίμακα, τα πλατύσκαλα και το φρεάτιο του ανελκυστήρα. Βάσει καθολικού σχεδιασμού σε νέες οικοδομές -είτε υπάρχει απαίτηση και σχεδιάζεται είτε στην πρόβλεψη για μελλοντική εγκατάσταση- ο ανελκυστήρας καλό θα είναι να διαθέτει προδιαγραφές για ΑμΕΑ. Σε υφιστάμενα κτίρια μπορούν να γίνουν μετατροπές και επεμβάσεις ώστε στα φρεάτιά τους να τοποθετηθούν μηχανισμοί που εξυπηρετούν ΑμΕΑ.

  Απαιτήσεις για Θαλάμους χρήσης ΑμΕΑ

  Οι ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις του θαλάμου εφόσον δεν υπάρχει απαίτηση για  στροφή αναπηρικού αμαξιδίου κατά 180° είναι 1.10×1.40μ.

  .

   

  Elevator requirements

   

  Elevator requirements

  Elevator requirements

  Εφόσον απαιτείται περιστροφή αμαξιδίου οι διαστάσεις του θαλάμου μεταβάλλονται σε 1,50×1,50μ.

  Αν η είσοδος και έξοδος γίνεται υπό γωνία 45° και από δύο πόρτες, τότε οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου είναι 1.40×1.40μ.

  Σε κτίρια με τέσσερις ορόφους και άνω είναι προτιμότερο ο ανελκυστήρας να έχει διαστάσεις 1.10×2.20μ για να δέχεται και φορείο. Η είσοδος πάντοτε τοποθετείται στη μικρότερη πλευρά του θαλάμου.

  Το ελάχιστο καθαρό άνοιγμα της εισόδου του ανελκυστήρα πρέπει να είναι 0.80μ. και οι θύρες αυτόματες τηλεσκοπικές ή κεντρικού ανοίγματος. Σε ήδη εγκατεστημένους ανελκυστήρες οι υφιστάμενες θύρες μπορούν να μετατραπούν σε ημιαυτόματες

  Ελάχιστες Διαστάσεις Φρεατίου 

  Έχοντας τις ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου πως θα ξέρουμε σε τι φρεάτιο τοποθετούνται;

  Οι ελάχιστες εσωτερικές καθαρές διαστάσεις φρεατίου ώστε να τοποθετηθεί θάλαμος 8 ατόμων που καλύπτει τις απαιτήσεις του μικρότερου θαλάμου για ΑμΕΑ (1,10×1,40μ) είναι 1,60χ1,80μ. Οι αναφερόμενες διαστάσεις αφορούν υδραυλικό ανελκυστήρα και καλύπτουν τις απαιτήσεις τόσο του θαλάμου για ΑμΕΑ όσο και των μηχανισμών ανύψωσης του υδραυλικού ανελκυστήρα.

  Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε το κόσμο μας, πιο φιλικό για όλους μας. 

  Love it!
  0
  Σχετικά νέα
  Τι είναι η Μελέτη Εφαρμογής
  Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής
  Τι είναι, τι περιλαμβάνει και ποια τα οφέλη της;
  Yagos Stokas
  Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματά της
  5/02/2021

  Η μελέτη εφαρμογής είναι ο οδηγός κατασκευής ενός έργου αξιόπιστου και αισθητικά άρτιου.

  Κατασκευαστικό Κόστος
  Κόστος Κατασκευής
  7 Βασικοί Παράγοντες
  Yagos Stokas
  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος κατασκευής;
  1/02/2021

  Πως επηρεάζεται το τελικό κόστος κατασκευής μιας κατοικίας;

  Stokas_Residensial_Awards_2020_Gold_Silver_Construction_Architecture_Interior
  Residential Awards 2020
  A total of 7 awards!
  Yagos Stokas
  Residential Awards 2020
  22/12/2020

  Η Stokas Inc βραβεύτηκε στα Residential Awards 2020 με συνολικά 7 βραβεία!

  Εξοικονομώ Αυτονομώ 2020
  Συνοπτικός Οδηγός
  Εξοικονομώ | Αυτονομώ
  Yagos Stokas
  Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020
  14/11/2020

  Τι είναι το Εξοικονομώ – Αυτονομώ; Διαβάστε το συνοπτικό Οδηγό και τις ενέργειες.