ΝΕΑ

Οφέλη και Πλεονεκτήματα της Μελέτης Εφαρμογής

Μελέτη Εφαρμογής
Οφέλη και Πλεονεκτήματα
Yagos Stokas
18 Οκτ 2019
Share it!
Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής
Εικόνα: Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής

Η αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής, εκπονείται σε  κάθε έργο της Stokas Inc.

Δεν αποτελεί απλώς ένα σετ σχεδίων αλλά το οδηγό κατασκευής για την παράδοση ενός έργου αξιόπιστου, αισθητικά άρτιου και πλήρους. 

Συνοπτικά μία πλήρης μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει:

  • Αποφυγή λαθών αρχικής εκτίμησης που οδηγούν τελικά σε υπέρβαση του κόστους,
  • Αποφυγή παρερμηνειών της Σύμβασης και του Αντικείμενου Εργασιών,
  • Ομαλή εξέλιξη εργασιών,
  • Έγκαιρη περαίωση σύμφωνα με το Χρονοδιάγραμμα,
  • Ικανότητα σωστής επίβλεψης του έργου,
  • Κατοικίας αντίστοιχη όπως τη φαντάστηκε ο Ιδιοκτήτης και πλήρωσε γι’ αυτή,
  • Άρτιο και Αξιόπιστο Αποτέλεσμα,
  • Έγκαιρη παράδοση υλικών αφού οι τα υλικά είναι γνωστά από την αρχή του έργου,
  • Ομαλή Συνεργασία μεταξύ Ιδιοκτήτη και Αναδόχου,
Detail Design Wooden Closet

Cover

Closet Plan

Detail Design Wooden Closet

Facade Closet

Χωρίς την Αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής, κατά τη διάρκεια της κατασκευής προκύπτουν θέματα που πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε κακοτεχνίες, υπερβάσεις κόστους και αποσυντονισμό των συνεργείων. 

Ο προϋπολογισμός της κατοικίας βασίζεται πλέον σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε παραδοχές. Αυτό εξασφαλίζει στον Ιδιοκτήτη μία “κλειδωμένη” τιμή μέχρι το τέλος του έργου και μία ομαλή και απρόσκοπτη συνεργασία με τον Ανάδοχο χωρίς διαφωνίες και παρερμηνείες.

Τελικά αλλά καθόλου αμελητέο είναι η Αισθητική και Αρχιτεκτονική του έργου όπως ακριβώς την επιθυμούσε ο Ιδιοκτήτης. Οι υφές, τα υλικά, τα πάχη και οι διατομές κάθε δομικού υλικού είναι αυτά που συνθέτουν μία μία καλαίσθητη κατασκευή. 

Επειδή όμως η αισθητική κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική, η μελέτη εφαρμογής σας εξασφαλίζει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα συνάδει με την δική σας αισθητική, την εργονομία, την λειτουργικότητα και την ευχρηστία.

Love it!
0
Σχετικά νέα
Parking Design Dimensions Regulations
Χώροι Στάθμευσης
Απαιτήσεις Σχεδιασμού
Yagos Stokas
Κριτήρια Σχεδιασμού Χώρων Στάθμευσης
22/06/2023

Σχεδιάζοντας πάρκγινκ ποτέ δεν ήταν τόσο εύκολο

Elevator requirements
Ανελκυστήρας: Προδιαγραφές Σχεδιασμού
Τι να προσέξετε
Yagos Stokas
Προδιαγραφές Σχεδιασμού Ανελκυστήρα
30/12/2021

Ποιες είναι οι προδιαγραφές Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των Ανελκυστήρων

Τι είναι η Μελέτη Εφαρμογής
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής
Τι είναι;
Yagos Stokas
Αρχιτεκτονική Μελέτη Εφαρμογής: Τι είναι και ποια τα πλεονεκτήματά της
5/02/2021

Η μελέτη εφαρμογής είναι ο οδηγός κατασκευής ενός έργου αξιόπιστου και αισθητικά άρτιου.

Κατασκευαστικό Κόστος
Κόστος Κατασκευής
7 Βασικοί Παράγοντες
Yagos Stokas
Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά το κόστος κατασκευής;
1/02/2021

Πως επηρεάζεται το τελικό κόστος κατασκευής μιας κατοικίας;