ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II

Το νέο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του και οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις 28 Φεβρουαρίου 2018. Η Stokas Construction βρίσκεται δίπλα σας, συγκεντρώνοντας όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την κατάθεση μιας ολοκληρωμένης και πλήρους αίτησης εξασφαλίζοντας μέγιστα ποσοστά επιτυχίας ένταξης στο πρόγραμμα και αναλαμβάνει την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών με τα υψηλότερα πρότυπα.

Stokas Construction Exoikonomo

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” έρχεται να παρέμβει στο μεγαλύτερο πρόβλημα της κτηριακής ενεργειακής κατανάλωσης που υφίσταται στην Ελλάδα. Η διατύπωση αυτή δεν είναι καθόλου υπερβολική καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των παλαιότερων κτηριακών δομών είναι πλήρως ανοχύρωτη στις ενεργειακές απώλειες, ή τουλάχιστον ανεπαρκώς προστατευμένη από αυτές. Ακόμη όμως και στις νεότερες κατασκευές, από το 2010 και έπειτα, μόλις το 1,5% του συνολικού κτηριακού αποθέματος κατοικιών ανταποκρίνεται στις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις.

 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσα από ένα πλήθος δράσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα σύγχρονων ενεργειακών προδιαγραφών, η εξωτερική θερμομόνωση των κτηρίων, η θερμομόνωση της ταράτσας, η εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, καθώς και η αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης και εκείνων της παροχής ζεστού νερού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε κατοικίες φυσικών προσώπων. Δικαίωμα για να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν δύο βασικές προϋποθέσεις:
α. Να κατέχουν την κυριότητα (πλήρη ή υψηλή) ή την επικαρπία σε συγκεκριμένο ακίνητο.
β. Ο προϋπολογισμός των δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου να μην ξεπερνά τα 250 Ευρώ/m2, και το σύνολό του να μην υπερβαίνει τα 25.000 Ευρώ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει στις 28 Φεβρουαρίου 2018 και συνεχίζει μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια (με οριστική καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021). Τόσο η ίδια η αίτηση, όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προβλέπεται να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος, στη διεύθυνση:

exoikonomisi.ypen.gr


Δείτε εδώ αναλυτικά όλα τα δεδομένα του Προγράμματος, την απαιτούμενη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μάθετε περισσότερα